За нас

TouchMenu Ltd е технологична компания, която подобрява обслужването в сферата на ресторантьорството и хотелиерството чрез иновативни бизнес решения. Предлагайки платформа за създаване и управление на дигитални менюта и сървис, нашата основна цел е цялостното дигитализиране на бизнеса, подобряване на облужването, намаляването на оперативните разходи и увеличаването на приходите.
TouchMenu е цялостна дигитална платформа, която включва управление на дигитални менюта, приемане на поръчки, лесен начин за резервиране, различни програми за лоялност и др. Безконтактното обслужване на клиенти в 21 век се превръща в основен приоритет на много бизнеси. Нашата мисия е да помогнем на всички, които искат да дигитализират този процес, да решат основен проблем при комуникацията с клиенти и всичко това само с едно докосване!

За нас
Back to top